Switch to Dansk
|
Switch to Deutsch
|
Switch to English
|
Switch to Español
|
Switch to NederlandsCand. jur. Lise Heide-Jørgensen

Lise Heide-Jørgensen, dansk advokat i Holland, har studeret jura i Danmark (Københavns Universitet) og i Holland (Universiteit van Amsterdam). Ved universitetet i Amsterdam tog hun sin juridiske kandidatseksamen i international ret (1993) og i hollandsk ret (1998).

I perioden 1995 - 1997 van Lise Heide-Jørgensen tilknyttet det juridiske fakultet ved Universiteit van Amsterdam (privat ret), hvorefter hun begyndte som fuldmægtig ved landsretten i Haag, hvor hun forberedte retssager for landsdommerne og skrev udkast til domme.

I 1999 blev hun ansat ved anklagemyndigheden som rigsadvokatens personlige medarbejder, en stilling hvor hun også fungerede som sekretær for anklagemyndighedens øverste råd, College van Procureurs-Generaal.

I 2003 begyndte Lise Heide-Jørgensen som advokatfuldmægtig hos advokatkontoret Wladimiroff i Haag.

I 2006 grundlage hun sammen med Camilo Schutte en uafhængig advokatpraksis under navnet Schutte Heide-Jørgensen advocaten, med fokus på international procesret, international privatret og erhvervsret. Lises fokus ligger primært på juridisk rådgivning til danske selskaber i forbindelse med oprettelse af selskab i Holland, udarbejdelse af kontrakter, proces ved by- og landsretter. Hovedparten af Lises praksis har internationalretlige aspekter.

Lise Heide-Jørgensen optræder som voldgiftsdommer (under reglerne fra The Danish Institute of Arbitration).

Hun er formand for Danish Dutch Business Club (DDBC) samt medlem af den Hollandske afdeling af International Commission of Jurists.

Afsluttede specialist uddannelse i Erhvervsret ved Universiteit Leiden

Lise mestrer, udover Dansk og Hollandsk som modermål, også Engelsk, Tysk og Spansk.

Schutte Schluep & Heide-Jørgensen advocaten - De Lairessestraat 97 NL-1071 NX Amsterdam Tel +31 20 7173414 | Fax +31 20 4702237 | info@sshj.eu | KvK Amsterdam 34384613
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen is de maatschap van SHJA B.V. (KvK 34330225) en Schluep Advocaat B.V. (KvK 34379840)