Switch to Dansk
|
Switch to Deutsch
|
Switch to English
|
Switch to Español
|
Switch to NederlandsSpecialitater

erhvervsret

* kontrakter: agentur- og distributionsaftaler, franchise, køb, leje, entreprenør-sager, lease, licens, forsikringssager
* erstatningsret: såvel privat personer som offentlige myndigheder, konkurrenceret, skaderserstatning, bestyrelsesansvarlighed
* selskaber: oprettelse af selskaber, interessentskaber, joint ventures, aktieindehaver og anpartsindehaver-aftaler, aktiva/passiva transaktioner, køb og salg af selskaber

civile procedurer

* procedurer ved byret, landsret og højeste ret
* incasso sager
* erkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme
* voldgift og mediation
* komplekse procedurer, international beslaglægning


særlige sager med internationale kendetegn

* internationale arbitrage-sager (NAI, ICC, DIA)
* procedurer ved den Europæiske Menneskerettigheds domstol (angående bl.a. fair trial, information, privacy, ejendomsret)

 

Schutte Schluep & Heide-Jørgensen advocaten - De Lairessestraat 97 NL-1071 NX Amsterdam Tel +31 20 7173414 | Fax +31 20 4702237 | info@sshj.eu | KvK Amsterdam 34384613
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen is de maatschap van SHJA B.V. (KvK 34330225) en Schluep Advocaat B.V. (KvK 34379840)