Switch to Dansk
|
Switch to Deutsch
|
Switch to English
|
Switch to Español
|
Switch to NederlandsPublications

Publications by Lise Heide-Jørgensen

"Kind in de cel. Over de rechtspositie van gedetineerde minderjarigen",
in: Nederlands Juristenblad 2007/43, Kluwer, pag. 2732 - 2740.

'De hollandske regler om fælles forældremyndighed efter skilsmisse', in:
Tidsskrift for familie- og arveret, march 2007, forlaget Thomson, p.
19-24.

'What's in a name?', in: What's in a family? Liber Amicorum aangeboden aan mr. J.W. Wladimiroff – Nater, Sdu uitgevers BV, Den Haag 2006, p. 165-172.

'Het College van procureurs-generaal', in: Praktijkboek Openbare Orde en Veiligheid, 2002, Kluwer, p. 4.1-4.40.

'An Expansion of Fundamental Rights or an Erosion of Traditional Values? A Review Essay: B. Verschraegen, Gleichgeschlechtliche Ehen', in: Maastricht Journal of European and Comparative Law 1996, vol. 3, nr. 2, p. 184-2002.

'Het naamrecht in Denemarken', in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 1997 (3), p. 62-64.

'Recht op homohuwelijk', in: Ars Aequi, 1997 (2), p. 86-92.


Publications by Camilo Schutte

'Het Europees Grondwettelijk Verdrag en beginsel van voorrang van Europees recht in Frankrijk en Spanje. Lessen voor Nederland?', together with mr. dr. J.H. Reestman, SEW, 2006/4, p. 145-158

'Book Review of A.R. Çoban, Protection of Property Rights within the European Convention on Human Rights, Ashgate Publishing, Aldershot 2004', Netherlands International Law Review 2005, p. 287-293

‘Spain and the European Constitution. The Declaration of the Spanish Constitutional Court of 13 December 2004 on the compatibility of the European Constitution with the Spanish Constitution’, in: European Constitutional Law Review, Cambridge: T.M.C. Asser Press, 2005/1

The European Fundamental Right of Property. Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights: its Origins, its Working and its Impact on National Legal Orders, Studiekring ‘Prof.mr. J. Offerhaus’, nieuwe reeks nr. 9, Deventer: Kluwer, 2004

'De verwarring van rechtsstaat en rechtersstaat. Kanttekeningen bij constitutionele rechtspraak volgens het voorstel-Halsema', in: RegelMaat 2004, p. 93-99
‘Beschouwingen rond het verbod aan de rechter om wetten aan de Grondwet te toetsen’, in: J.L. de Reede & J.H. Reestman (red.), Op het snijvlak van recht en politiek, Opstellen aangeboden aan prof. mr. L. Prakke, Deventer: Kluwer 2003, p. 261-275.

‘De stille kracht van de Nederlandse Grondwet. Beschouwingen rond het verbod aan de rechter om verdragen aan de Grondwet te toetsen’, in: RM Themis 2003/1, p. 26-40.

¿Siete años de prisión por un descuido en una traducción?, lecture at the First Journey of Translators in Spanish in the Netherlands (1ª Jornada de Traductores de Español en Holanda), 3 juni 2000

Constitutionele rechtspraak in Spanje. Het Tribunal Constitucional en zijn jurisprudentie in hun historische context (diss. Amsterdam UvA), Maastricht: Shaker 1999.

‘The Execution of European Court of Human Rights Judgments in Spain’, in: T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik & P.H.P.H.M.C. van Kempen (red.), The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, Den Haag/Boston/Londen: Martinus Nijhoff 1999, p. 147-166.

Derdenwerking in het Europese vermogensrecht. Het rechtsverschijnsel derdenwerking rechtstheoretisch en rechtsvergelijkend onderzocht, Deventer: Kluwer Post Scriptum 1996.

 

Schutte Schluep & Heide-Jørgensen advocaten - De Lairessestraat 97 NL-1071 NX Amsterdam Tel +31 20 7173414 | Fax +31 20 4702237 | info@sshj.eu | KvK Amsterdam 34384613
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen is de maatschap van SHJA B.V. (KvK 34330225) en Schluep Advocaat B.V. (KvK 34379840)