Switch to Dansk
|
Switch to Deutsch
|
Switch to English
|
Switch to Espaņol
|
Switch to NederlandsInternationaal

Internationaal gaan zaken anders  

Internationale zaken vragen om een bijzondere juridische aanpak. Het recht verschilt van land tot land en bovendien zijn er vaak verdragen in het spel.

Welk recht is van toepassing? Wat staat er in de verdragen? Is dat contract met die buitenlandse onderneming dan wel rechtsgeldig? Als die partij niet nakomt, kan je dan je rechten wel afdwingen in het buitenland? Hoe zeker zijn geboden zekerheden?

Om succesvol internationaal zaken te doen is advies van een deskundige in internationaal recht en de internationale handelspraktijk praktisch onmisbaar.

Zorg voor juridisch advies vóór je tot zaken komt

De internationale aspecten van het zaken doen kennen wij bij uitstek. Met onze internationale achtergrond, opleiding en werkervaring begeleiden wij Nederlandse cliënten in hun onderhandelingen en geschillen met buitenlandse partijen, zoals leveranciers, afnemers, vertegenwoordigers en zakenpartners.

In internationale zaken is het bij uitstek van belang dat afspraken goed worden vastgelegd. Onze cliënten met zaken in het buitenland raadplegen ons daarom doorgaans in een vroeg stadium, vóórdat een contract wordt gesloten. Dan kunnen belangrijke voorzieningen nog worden getroffen.

Zeker communiceren in het Engels, Spaans, Deens, Duits en Frans

Zaken doen in het buitenland brengt bovendien andere uitdagingen mee: communicatie en ondernemingscultuur kunnen sterk verschillen. Veel geschillen ontstaan door miscommunicatie of gebrek aan communicatie. Een juridisch adviseur die rechtstreeks zich met de contractspartij verstaat in de eigen taal biedt daarom grote voordelen.

Dat voordeel bieden wij niet alleen onze cliënten die zaken doen met de Engelstalige wereld, maar bovendien de groeiende groep die met Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Spaanstalige wereld,  zaken doen. Hierdoor kent onze internationale dienstverlening een reikwijdte en diepgang die uitstijgt boven de gebruikelijke internationale dienstverlening in Nederland.

Schutte Schluep & Heide-Jørgensen advocaten - De Lairessestraat 97 NL-1071 NX Amsterdam Tel +31 20 7173414 | Fax +31 20 4702237 | info@sshj.eu | KvK Amsterdam 34384613
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen is de maatschap van SHJA B.V. (KvK 34330225) en Schluep Advocaat B.V. (KvK 34379840)