Switch to Dansk
|
Switch to Deutsch
|
Switch to English
|
Switch to Espaņol
|
Switch to NederlandsVakgebieden

Ondernemingsrecht

  • contracten: agentuur- en distributieovereenkomsten, franchising, koop, huur, opdracht, aanneming, lease, licenties, verzekeringen,
  • aansprakelijkheid: onrechtmatige daden van private partijen en overheden, oneerlijke concurrentie, acties tot schadevergoeding, bestuurdersaansprakelijkheid
  • ondernemingen: vennootschappen onder firma (vof), maatschappen, joint ventures, aandeelhoudersovereenkomsten in besloten en naamloze vennootschappen (BVs en NVs), activa/passiva transacties, koop en overnames van bedrijven

Civiele procedures

  • procedures voor de rechtbank
  • arbitrages en mediations
  • complexe en bijzondere procedures, zoals: hoger beroep (grievenstelsel) en cassatie, klachtprocedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, arbitrages, internationale beslagen, procedurele complicaties wegens diplomatieke en volkenrechtelijke immuniteit, bevoegdheidsexcepties, tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen

Bijzondere zaken met internationale aspecten

  • internationale arbitrages (NAI, ICC)
  • procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), bescherming van grondrechten (eerlijk proces, vrijheid van informatie, privacy, grondrecht van eigendom)
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen advocaten - De Lairessestraat 97 NL-1071 NX Amsterdam Tel +31 20 7173414 | Fax +31 20 4702237 | info@sshj.eu | KvK Amsterdam 34384613
Schutte Schluep & Heide-Jørgensen is de maatschap van SHJA B.V. (KvK 34330225) en Schluep Advocaat B.V. (KvK 34379840)