Ons kantoor

Welkom bij SSHJ Advocaten te Amsterdam. U kunt bij ons terecht voor juridisch en strategisch advies. We zijn gespecialiseerd in gerechtelijke en arbitrale procedures, ondernemingsrecht en corporate governance. Al onze advocaten hebben naast kennis van het Nederlandse recht ook een buitenlandse juridische achtergrond. We behandelen vooral zaken met een internationale component en werken in zes talen. We hebben een uitgebreid netwerk van advocaten en andere specialisten die wij vertrouwen. Hierdoor kunnen we persoonlijke dienstverlening en maatwerk bieden voor alle juridische vraagstukken van ondernemingen.

Internationaal

We adviseren over contracten en treden op in procedures in grensoverschrijdende gevallen. Veel van onze cliënten zijn buiten Nederland gevestigd of doen zaken in het buitenland. We werken in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Deens. Klik hier voor meer informatie.

Strategisch

We geven juridisch-strategisch advies. Bijvoorbeeld als er in meerdere landen tegelijk geprocedeerd moet worden, hoe u uw bedrijf voorbereidt als een procedure dreigt, contractadvies, of advies voor werkzame checks and balances in uw onderneming. Klik hier voor meer informatie.

Procedures

We hebben jarenlange proceservaring bij rechtbanken, hoven en arbitragetribunalen. We treden zelf ook op als arbiter of secretaris. Ook stellen we heldere contracten op om procedures te voorkomen, of uw positie te beschermen in geval van onenigheid. Klik hier voor meer informatie.

© SSHJ 2022 - website