Roelien van den Berg

Sinds 2006 gespecialiseerd in het oplossen van internationale en complexe geschillen. Zij adviseert en procedeert als advocaat in geschillen met een Nederlandse connectie.

Praktijk

Roelien voert arbitrageprocedures in binnen- en buitenland en is beschikbaar als arbiter. Daarnaast adviseert en procedeert zij in rechtszaken voor de Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven, inclusief de Ondernemingskamer en de Netherlands Commercial Court.

Haar cliënten variëren van privépersonen tot multinationals, vooral in de sectoren energie, civiele techniek, retail en IT. Ze heeft veel ervaring in post-M&A en joint venture geschillen, alsmede met de incasso van internationale vorderingen. Daarnaast staat zij regelmatig cliënten bij die benadeeld zijn door een frauderende medewerker of contractspartij. Zij heeft bovendien veel ervaring in de collective redress praktijk (procedures over massaschade), zowel aan de gedaagde als aan eisende kant.

Roelien geeft second opinions af over processtrategieën in geschillen voor de Nederlandse rechter alsmede over het Nederlandse arbitragerecht. Zij staat partijen bij bij het vinden van en onderhandelen met procesfinanciers (litigation funders).

Zij is groot voorstander en gebruiker van nieuwe technologieën en innovatieve toepassingen voor geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld het gebruik van legal visuals.
Per zaak stelt zij het beste team samen, vaak met collega’s van SSHJ Advocaten en regelmatig ook met experts van andere kantoren of zelfstandigen. Met SSHJ Advocaten hebben wij een uitgebreid netwerk van advocaten en andere specialisten die wij vertrouwen.

Opleiding en ervaring

Roelien studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, waar zij in 2006 afstudeerde in 2 masters: Internationaal & Europees recht en strafrecht. Naast haar studie werkte Roelien met regelmaat als griffier bij de rechtbank Den Haag (sector civiel).

Na stages bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa in Straatsburg en bij het Openbaar Ministerie in Den Haag, is zij in 2006 van start gegaan als advocaat in de internationale proces- en arbitragepraktijk van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Amsterdam en Londen. In die rol heeft zij ook regelmatig opgetreden als secretaris in arbitrages. Eind 2016 heeft zij een uitstap buiten de advocatuur gemaakt bij Omni Bridgeway, een bedrijf dat grote internationale juridische procedures coördineert en financiert.

Sinds 2019 is zij weer terug in de advocatuur als partner bij SSHJ Advocaten.

Roelien is Nederlandse. Ze werkt in het Nederlands en Engels, en leest tevens Frans en Duits.

Nevenactiviteiten

Roelien is lid van verschillende professionele verenigingen, waaronder de Dutch Arbitration Assocation (DAA), de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht (VvM), de Silicon Valley Arbitration and Mediation Centre (SVAMC). In 2018 heeft zij als co-chair van het organiserend comité de Dutch Arbitration Day georganiseerd, met als thema “Innovation and Technology in International Arbitration”.

Roelien is bestuurslid van het Goois Natuurreservaat te Hilversum.

TALEN

Nederlands | Engels | Frans | Duits

CONTACT

Roelien van den Berg
T +31 20 7173414
M +31 6 51521820
r.vandenberg@sshj.eu

© SSHJ 2019 - website