Alexandra Schluep

Har været aktiv som international advokat i Holland siden 2002, og tidligere i Schweiz (1995-1999). Specialiseret i international proces- og voldgiftsret. Rådgiver og bistår internationale virksomheder i Holland.

Praksis

Hovedvægten af Alexandras arbejde ligger på voldgiftsret. Hun fører voldgiftssager i og uden for Holland og fungerer tit som voldgiftsdommer i procedurer ved ICC og NAI (det hollandske voldgiftsinstitut). Derudover giver hun second opinions angående hollandsk voldgiftsret. Hun har desuden afgivet en sagkyndig rapport til østcaribisk højesteret (Eastern Carribean Supreme Court).

Mange af disse procedurer er internationale, det vil sige mellem parter der har hjemme i forskellige lande. Et andet af Alexandras fokusområder er derfor også international privatret. Alexandra underviser i dette fag ved universitet i Amsterdam og har stor erfaring inden for sager, hvor international privatret indgår.

Hendes klienter spænder fra private personer til multinationale virksomheder. Oftest drejer det sig om handelsvirksomheder, og hun rådgiver og procederer om kommercielle kontrakter. Alexandra har stor erfaring inden for byggeri-, bygningsvidenskabs- og detailbranchen.

Uddannelse og erfaring

Alexandra læste jura ved universitetet i Fribourg (Schweiz), hvor hun bestod eksamen med højeste karakter og på to sprog (fransk-tysk) i 1995. Efter at have været i 'mesterlære' i Geneve, blev hun medarbejder hos Schellenberg Wittmer i Zürich, hvor hun arbejdede med procedurer og voldgiftsretssager. I den tid arbejdede hun også hos Claims Resolution Tribunal for Dormant Accounts in Switzerland.

I 2002 færdiggjorde Alexandra sit hollandske jurastudie ved universitetet i Amsterdam. Under studiet arbejdede hun som juridisk medarbejder på det permanente kontor for Haagerkonferencen om international privatret.

I 2002 blev Alexandra medarbejder hos Freshfields Bruckhaus Deringer LLP i Amsterdam, hvor hun beskæftigede sig med internationale procedurer og voldgiftsretssager. Siden 2010 har hun været partner i SSHJ Advocaten.

Alexandras nationalitet er schweizisk. Hun er både cand.jur. i hollandsk og schweizisk ret. Hendes arbejdssprog omfatter hollandsk, engelsk, fransk og tysk.

Biaktiviteter

Alexandra underviser i international privatret ved universitetet i Amsterdam. Hun publicerer jævnligt om hollandsk voldgiftsret.

Hun er medlem af en lang række faglige foreninger, heriblandt den kongelige hollandske forening for international ret (KNVIR), den hollandske forening for procesret (NVvP), den schweiziske forening for voldgift (ASA) og det tyske voldgiftsinstitut (DIS).

Siden 2011 har Alexandra været honorær konsul for Schweiz i Holland.

Alexandra Schluep

ARBEJDSSPROG

hollandsk | engelsk | fransk | tysk

KONTAKT

Alexandra Schluep
T +31 20 7173416
M +31 6 42462861
a.schluep@sshj.eu

© SSHJ 2022 - website