Camilo B. Schutte

Har været aktiv som international advokat siden 1998. Praksis med fokus på internationale kontrakter, processtrategi og rådgivning af hollandske og udenlandske virksomheder.

Praksis

Camilo rådgiver og procederer inden for et bredt område. Han bistår klienter i komplekse, internationale tvister, der kræver handling på flere områder samtidigt. Sammen med klienten lægger han strategien, og koordinerer og styrer derefter advokater og andre specialister i hele verdenen. Han har klienter i Europa, Nord- og Syd-Amerika, Afrika og Japan.

Derudover rådgiver Camilo om selskabsret. Siden 2009 bliver han regelmæssigt udnævnt af den specielle selsskabsrets-landsret (Ondernemingskamer) i Amsterdam som funktionær eller undersøger i sager, hvor der er tale om (påstået) uduelig ledelse inden for hollandske selskaber, ofte med komplekse internationale aspekter.

Sluttelig behandler Camilo principielle sager. Det er sager, hvor der juridisk set ikke er noget fuldstændigt overblik endnu, eller sager, der handler om svig eller underslæb. Han hjælper klienter med at gennemskue forhold, hvor klienterne er ofre for bedrageri eller har lidt anden økonomisk skade, og vejleder dem i den ofte komplicerede indsamling af bevismateriale.

Uddannelse og erfaring

Camilo har læst jura i Madrid og Amsterdam, hvor han blev cand.jur. i civilret. Fra 1994 til 1998 har Camilo arbejdet som ph.d.-studerende og lektor ved universitetet i Amsterdam. I 1999 fik han tildelt ph.d.-graden på baggrund af ph.d.-afhandlingen “Forfatningsretspraksis i Spanien” med prof. cand.jur. L. Prakke som vejleder.

Camilo startede sin advokatkarriere, ved firmaet Houthoff Buruma (Haag), med at føre retssager ved højesteretten i Holland. Fra 2001 arbejdede han for de internationale advokatkontorer Bird & Bird (Haag) og Freshfields Bruckhaus Deringer (Amsterdam), hvor han beskæftigede sig med international rådgivning og internationale procedurer. I 2006 oprettede han sammen med Lise Heide-Jørgensen advokatkontoret SSHJ Advocaten.

Camilo er af hollandsk og spansk nationalitet. Han har, ud over hollandsk og international ret, kendskab til en lang række forskellige retskulturer. Hans arbejdssprog omfatter hollandsk, engelsk og spansk. Han læser fransk, tysk, dansk, portugisisk og italiensk.

Biaktiviteter

Camilo er formand for et rådgivningsudvalg, nedsat under det hollandske advokatsamfund, der rådgiver om retsstatsprincipper. Han er medlem af flere forskellige hollandske juridiske foreninger.

Camilo Schutte

ARBEJDSSPROG

hollandsk | engelsk | spansk | fransk | tysk | dansk | portugisisk | italiensk

KONTAKT

Camilo Schutte
T +31 20 7173414
M +31 6 13221698
c.schutte@sshj.eu

© SSHJ 2022 - website