International

De fleste af de sager vi behandler, har en international komponent. Alexandra og Lise har ud over at læse jura i Holland også læst jura i deres respektive fødelande: Schweiz og Danmark. Camilo tog en ph.d.-grad inden for spansk statsret. Denne viden om udenlandske retssystemer og det, at vi behersker seks sprog, gør at vi kan bistå klienter i internationale sager.

Mange af vores klienter har hjemsted uden for Holland. Vi har stor erfaring i rådgivning om internationale kommercielle kontrakter, at bistå klienter som procederer i Holland, og fuldbyrdelsen af udenlandske (voldgifts)kendelser i Holland. Vi rådgiver også multinationale virksomheder, der driver forretning inden for flere jurisdiktioner.

Når det gælder grænseoverskridende situationer, rådgiver vi angående international privatret: hvilket lands retsregler skal der anvendes og hvor er der værneting? Og vi lægger sammen med klienten strategien: i hvilket land procederer vi, kan vi foretage arrest et sted? Om nødvendigt koordinerer vi bidrag fra udenlandske advokater eller andre sagkyndige.

Vi kan ofte kommunikere med vores klienter på deres modersmål eller et andet sprog, som de har godt kendskab til. Vores arbejdssprog omfatter hollandsk, engelsk, fransk, tysk, spansk og dansk og vores klienter kommer ofte fra Holland, Frankrig, Tyskland, Spanien, Schweiz, Danmark og Rumænien, samt andre spansk-, fransk-, og engelsksprogede områder, Skandinavien og Øst-Europa.

For mere information kan De kontakte Lise Heide-Jørgensen.

© SSHJ 2022 - website