Procedurer

By- og landsretter

Hastesager, civile sager derunder foretagelse af arrest. Mange kommercielle tvister og virksomhedskonflikter. Vi rådgiver også om arrest, foreløbig vidneafhøring og indhentning af dokumenter i forbindelse med bevisføring. Klik her for mere information.

Voldgift

Kommercielle voldgiftssager ved bl.a. ICC, NAI, LCIA, og DIS, voldgiftsrelaterede procedurer ved domstolen, second opinions og sagkyndige rapporter om hollandsk voldgiftsret. Vi fungerer også selv som voldgiftsdommere eller sekretær ved voldgiftsretten. Klik her for mere information.

Selskabsretssafdelingen ved landsretten

Landsretten i Amsterdam har enekompetence til at påkende bestemte selskabsretlige tvister. Vi fører disse sager for vores klienter. Derudover udnævnes Camilo jævnligt af domstolen som forvalter af aktier, undersøger eller kommissær. Klik her for mere information.

© SSHJ 2022 - website