By- og landsretter

Kontorets grundlæggere har hver især mere end femten års erfaring som mødeberettiget advokat i by- og landsret.

Vi repræsenterer klienter i civile sager, specialprocedurer og hastesager ved by- og landsretter. Derudover rådgiver vi om, hvordan der foretages arrest eller andre foreløbige forholdsregler. F.eks. til sikring af bevis ved at foretage foreløbige vidneafhøringer eller indhentning af dokumenter.

De fleste af disse sager vedrører kommercielle tvister: samarbejdstvister, levering af varer eller tjenesteydelser, distributionsaftaler, agenturaftaler eller tvister mellem ejere af en virksomhed.

Vores store erfaring fra retssalen anvender vi, når vi hjælper klienter med at oprette aftaler: bestemmelserne skal være tydelige og lovvalg samt værneting skal være hensigtsmæssige. Desuden rådgiver vi om, hvordan konflikter håndteres. Således forsøger vi at forebygge uenigheder og sikre dine rettigheder, så du er beskyttet hvis der alligevel skulle opstå uenighed.

Ønsker De mere information? Så kan De kontakte Lise Heide-Jørgensen.

© SSHJ 2022 - website