Disclaimer

This website and its domain www.sshj.eu are property of Schutte Schluep Heide-Jørgensen advocaten (SSHJ) in Amsterdam, the Netherlands, a partnerschip governed by the laws of the Netherlands. All rights, including copyright, are reserved. No reproduction, in part or entirely, of the contents of this website is allowed without SSHJ’s prior and written authorization.
Nothing in this website constitutes a binding offer. SSHJ reserves its right, at all times, to reject entering into a service contract with applicants to SSHJ’s services.
This website may contain involuntary errors. SSHJ does not accept any liability for any such errors. In case of any doubt, please contact us at info@sshj.eu.
 Deze website en het domein www.sshj.eu zijn eigendom van de maatschap Schutte Schluep Heide-Jørgensen advocaten (SSHJ) te Amsterdam. Alle rechten, inclusief autueursrechten, worden voorbehouden. Reproductie, gedeeltelijk of geheel, van de inhoud van deze website is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SSHJ.
Niets op deze website behelst een bindend aanbod. SSHJ behoudt zich het recht voor te allen tijde te weigeren opdrachten aan te nemen van gegadigden voor de diensten van SSHJ.
In deze website kunnen ongewild fouten geslopen zijn. SSHJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke fouten. In geval van twijfel, neemt u alstublieft contact op via info@sshj.eu.
© SSHJ 2022 - website