Internationaal

De meeste zaken die wij behandelen, hebben een internationale component. Naast het Nederlandse recht bestudeerden Alexandra en Lise ook het recht van hun geboorteland: respectievelijk Zwitserland en Denemarken. Camilo promoveerde op het Spaanse staatsrecht. Deze kennis van buitenlandse rechtssystemen, en de beheersing van zes talen, maakt dat wij met recht een internationaal advocatenkantoor zijn.

We hebben ruime ervaring in het adviseren over commerciële contracten met buitenlandse partijen, het bijstaan van cliënten die tegen buitenlandse partijen procederen, en de tenuitvoerlegging van buitenlandse (arbitrale) vonnissen in Nederland. Ook adviseren we multinationals die in meerdere jurisdicties zaken doen.

In grensoverschrijdende gevallen adviseren wij over vragen van internationaal privaatrecht: welk recht is van toepassing, welke rechter moet zich hierover buigen? En bepalen we met de cliënt de strategie: in welke landen gaan we procederen, kunnen we ergens beslag leggen? Als we Nederlandse cliënten bijstaan die in het buitenland procederen, werken we samen met advocaten in de desbetreffende jurisdictie.

We werken in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Deens. Als u zaken doet met buitenlandse partijen of juist een geschil met hen hebt, kunnen wij vaak communiceren met (de advocaat van) de wederpartij in hun moedertaal, wat de nodige ruis wegneemt. Naast het lokale recht begrijpen we de ondernemerscultuur in andere landen. Hier kunnen misverstanden mee voorkomen worden.

We worden veel gevonden door cliënten die in Zwitserland, Denemarken, Spanje, en Roemenië zaken doen, alsmede in andere Spaans-, Frans- en Engelstalige gebieden, Scandinavië, en Oost-Europa. Wij staan u graag bij als u zaken doet in het buitenland, of met partners die buiten Nederland gevestigd zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexandra Schluep of Lise Heide Jørgensen.

© SSHJ 2019 - website