Procedures

Rechtbanken en hoven

Kort gedingen, bodemprocedures en verzoekschriftprocedures. Veel commerciële geschillen en geschillen binnen ondernemingen. Ook advies over zaken als beslag, voorlopige getuigenverhoren en afgifte van documenten. Klik hier om meer te lezen.

Arbitrage

Commerciële arbitrageprocedures bij o.a. ICC, NAI, LCIA, en DIS, arbitragegerelateerde procedures bij de rechter, second opinions en deskundigenberichten over Nederlands arbitragerecht. We treden zelf ook op als arbiter of secretaris van het scheidsgerecht. Klik hier om meer te lezen.

Ondernemingskamer

Procedures voor de Ondernemingskamer, zoals enquêteprocedures. Daarnaast wordt Camilo regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd als beheerder van aandelen, onderzoeker, of commissaris. Klik hier om meer te lezen.

© SSHJ 2019 - website