Arbitrage

We hebben jarenlange ervaring in het voeren van commerciële arbitrageprocedures bij instanties als het ICC, NAI, LCIA, DIS, en CEPANI.

Hetzelfde geldt voor arbitragegerelateerde procedures bij de overheidsrechter. Te denken valt aan erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen, vernietiging van arbitrale vonnissen, of wraking van arbiters. We staan ook cliënten bij in het leggen van beslag of het vergaren van bewijs ten behoeve van arbitrageprocedures.

Uiteraard adviseren we tevens over het opstellen van arbitrageclausules: welk arbitrageinstituut is het meest gepast, welk recht kan inhoudelijk het best van toepassing worden verklaard, hoe maak je duidelijk welke zaken partijen nog wél aan de rechter voor willen kunnen leggen.

Daarnaast worden onze advocaten met regelmaat benoemd als arbiter of secretaris in NAI en ICC procedures, en schrijft Alexandra het Nederlandse deel van de Practitioner's Handbook for International Commercial Arbitration. Ze wordt regelmatig gevraagd om second opinions af te geven over het Nederlandse arbitragerecht, en stelde recentelijk een deskundigenbericht op ten behoeve van een procedure voor de Oost-Caribische Hoge Raad. Alexandra staat al jarenlang in de Who is Who Legal voor arbitrage.

Recent arbitragegerelateerd werk omvat:

  • bijstaan van een Roemeense onderneming in een ICC arbitrage ter waarde van EUR 18 miljoen over een bouwproject;
  • bijstaan van een Duitse dochtervennootschap van een Canadees bedrijf in de vervoerssector in een ICC arbitrage ter waarde van EUR 30 miljoen;
  • bijstaan van een Servische cliënt in een NAI arbitrage ter waarde van EUR 20 miljoen;
  • meerdere erkenning- en tenuitvoerleggingsprocedures van arbitragevonnissen gewezen in bijvoorbeeld Oostenrijk, Zwitserland en Servië;
  • afgeven van een deskundigenrapport over Nederlands arbitragerecht aan de Oost Caribische Hoge Raad
  • afgeven van een second opinion ten aanzien van mogelijkheden voor tenuitvoerlegging van een Oost-Europees arbitraal vonnis ter waarde van EUR 400 miljoen in Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexandra Schluep of Roelien van den Berg.

© SSHJ 2019 - website