Ondernemingskamer

We staan cliënten bij in procedures voor de Ondernemingskamer. Meestal vloeien die procedures voort uit impasses in de relatie tussen aandeelhouders en bestuurders dan wel commissarissen, of tussen aandeelhouders onderling. Het gaat hierbij met name om enquêteprocedures, maar ook om procedures over het nietig verklaren of vernietigen van besluiten, schorsing van bestuurders of commissarissen, vervanging van bestuurders of commissarissen, de (tijdelijke) overdracht van aandelen aan een beheerder, of ontbinding van de vennootschap.

Daarnaast wordt Camilo regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd als onderzoeker of beheerder van aandelen.

Onze ervaring met dit soort geschillen helpt bij het geven van advies over het inrichten van uw onderneming, bijvoorbeeld om een goede checks and balances structuur aan te brengen in statuten en aandeelhoudersovereenkomsten. Zodat impasses kunnen worden voorkomen. Uiteraard adviseren we ook in het geval een impasse of geschil dreigt.

Ook buiten de Ondernemingskamer adviseren en vertegenwoordigen wij cliënten op het gebied van het ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld in zaken over de onderdrukking van minderheidsaandeelhouders, belangenverstrengeling, verduistering van goederen, benadeling van crediteuren, benadeling van aandeelhouders, vernietiging van aandelentransacties, wanbestuur en wanbeleid, en bestuurdersaansprakelijkheid.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Camilo Schutte.

© SSHJ 2022 - website