Rechtbanken en hoven

De naamgevers van dit kantoor hebben ieder meer dan vijftien jaar ervaring in de rechtszaal.

We vertegenwoordigen cliënten in bodemprocedures, verzoekschriftprocedures en kort gedingen bij rechtbanken en hoven. Daarnaast adviseren we over het leggen van beslag of het nemen van andere voorlopige maatregelen. Bijvoorbeeld het veiligstellen van bewijs door middel van voorlopige getuigenverhoren, of afgifte van documenten.

De meeste van deze zaken betreffen commerciële geschillen: geschillen over samenwerkingen, levering van goederen of diensten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, of geschillen tussen functionarissen binnen een onderneming.

Onze ruime ervaring in de rechtszaal nemen we mee als we cliënten assisteren bij het opstellen van overeenkomsten: duidelijke bepalingen, een goede forum- en rechtskeuze, advies over de manier van geschilbeslechting. Zo proberen we onenigheid te voorkomen, en uw rechten veilig te stellen voor het geval het wél zover komt.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Lise Heide-Jørgensen of Roelien van den Berg.

© SSHJ 2022 - website