Strategisch

Wij geven juridisch-strategisch advies in complexe zaken, principiële zaken en over ondernemingsrecht.

In complexe zaken is een cliënt vaak verwikkeld in geschillen met meerdere partijen, of in verschillende jurisdicties. Wij bepalen dan gezamenlijk met de cliënt de strategie, en coördineren adviezen die van advocaten of andere specialisten in het buitenland moeten worden ingewonnen.

Zo voorkomen we tegenstrijdige posities in verschillende procedures, zorgen we voor een goede timing, en adviseren we over welke remedie het beste in welke jurisdictie kan worden behaald. Te denken valt aan een voorlopig getuigenverhoor, beslag, of het opvragen van documenten. Ook adviseren we Nederlandse cliënten of en hoe ze zich moeten voorbereiden op de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen.

Daarnaast helpen we cliënten de strategie te bepalen in principiële zaken. In dat soort zaken procederen we desnoods -in samenwerking met een cassatieadvocaat- door tot aan de Hoge Raad. Onder deze categorie scharen wij ook de zaken die wij doen voor cliënten die geconfronteerd worden met fraude, verduistering, of benadeling als crediteur doordat hun wederpartij goederen wegsluist. Lastige zaken, waarin alles op alles moet worden gezet om de goederen te traceren.

De derde categorie strategische zaken betreft de zaken waarin we cliënten adviseren over de inrichting van hun onderneming, met name om een gezond machtsevenwicht (checks and balances) tussen aandeelhouders en bestuur te krijgen, in lijn met alle regels van goed bestuur (corporate governance). Door het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en statuten kan zoveel mogelijk voorkomen worden dat aandeelhouders, bestuurders en commissarissen in een impasse terecht komen. Gebeurt dat toch, dan bepalen we met de cliënt de strategie: moeten we naar de Ondernemingskamer, kunnen we een voorlopig getuigenverhoor gebruiken of kunnen we met onderhandelingen een procedure juist voorkomen?

Ook adviseren we in gevallen van onderdrukking van minderheidsaandeelhouders, belangenverstrengeling, benadeling van crediteuren, benadeling van aandeelhouders, vernietiging van aandelentransacties, vernietiging van besluiten, wanbestuur, wanbeleid en bestuurdersaansprakelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Camilo Schutte.

Ondernemingsrecht